مدار خلق ثروت در 7 گام طراحی شده است.این 7گام دقیقا اساسی هستند که تمام ثروتمندان دنیا آن را به طور دقیق اجرا میکنند. 
شما در سه قسمت ابتدای این دوره شگفت انگیز با دنیایی آشنا می شوید که تمام واقعیت زندگی شما را می سازد. 

سرفصل های مدار خلق ثروت

مدار خلق ثروت با پایه ای ترین بحث ثروت یعنی استاد شدن در اطلاعات پایه  آغاز می شود

تمام دنیای ما بر اساس قوانین فیزیکی حاکم کار میکنند. در این بخش آزمایشی علمی توضیح داده می شود که چگونه میتوان ارتعاش خود را تغییر داد و نتایج رو عوض کرد.

بیش از 90 درصد رفتارهای ما بر اساس برنامه های خودکار است. در واقع ما بر روی خلبان خودکار هستیم و بدون اینکه فکر کنیم عمل کنیم. در این بخش مدار خلق ثروت شما یاد می گیرید که چگونه از این خلبان خودکار خارج شوید

تمام برنامه های ذهنی به صورت شبکه هایی عصبی در مغز وجود دارند. در این بخش نحوه ی ایجاد این شبکه ها آموزش داده می شود

مغز در 5 فرکانس کاری فعالیت میکند که هر کدام دارای ویژگی هایی خاص و منحصر بفرد هستند. و بهترین فرکانس برای تغییر این برنامه ریزی های ذهنی و نحوه ورود به این فرکانس آموزش داده می شود

با تکنیکی ساده تمام باورهایی که در پشت اتفاقات زندگی خود دارید را میتوانید پیدا کنید.

مهمترین و قوی تری و سریعترین تکنیک های تغییر باور و هر برنامه ریزی ذهنی در این بخش آموزش داده می شود

اطلاعات رو درست ‌وارد کنید و بعد دو قسمت اول رو دانلود کنید

ورود | ثبت نام
یا ورود به سایت با
ورود با جیمیل