حسین افشاری راد

کمیابی فقر

کمیابی موضوع مهمی در تسخیر ذهن است. زمانی که شما درگیر چالشی هستید، آن چالش...

زندگی در گذشته

وقتی در این لحظه در گذشته زندگی میکنی، قطعا نمیتوانی آینده ای متفاوت از گذشته...
ورود | ثبت نام
یا ورود به سایت با
ورود با جیمیل