0

دوره مستر کلاس قانون جذب

شمارتو وارد کن و مستر کلاس قانون جذب رو رایگان دانلود کن !

اگر از میکروسکوپ های بسیار پیشرفته استفاده کنید خواهید دید که بدن ما و هر چیزی در این دنیا وجود دارد در حال ارتعاش است. نام دیگر این ارتعاش را میتوانیم انرژی بگوییم.اصلی در فیزیک وجود دارد که میگوید انرژی های هم نام کنار یکدیگر قرار میگیرند .

همین یک اصل برای توضیح عملکرد قانون جذب کافیست. شما وقتی با یک خواسته که میتواند پول ، یک رابطه یا هدف خاصی باشد هم ارتعاش شوید یا به اصطلاح انرژی شما با انرژی خواسته‌تان یکی شود آن را در زندگی دریافت خواهید کرد.  بهمین شکل اگر با چیزهایی که نمیخواهید هم ارتعاش شوید آنها را نیز در زندگی تجربه خواهید کرد.

با این توضیح به اینجا میرسیم که تمام اتفاقاتی که در زندگی ما رقم میخورد حاصل ارتعاشی است که از بدن ما تولید میشود. پس اگر بتوانیم این ارتعاش را کنترل کنیم میتوانیم هر چیزی که در زندگی خود بخواهیم را بدست آوریم.

همین الان شمارتو وارد کن و دوره رو دانلود کن

ساعت‌
دقیقه
ثانیه


درباره افشاری راد

سرفصل‌های دوره

  • بخش اول: آشنایی با جهان ارتعاشی
  • بخش دوم: کنترل ارتعاش در جهت خواسته ها
  • بخش سوم: جابه جایی در خطوط فرکانسی ثروت
  • بخش چهارم: آشنایی با ذهن آگاه و ناخودآگاه
  • بخش پنجم: پیدا کردن باورهای محدود درون ناخودآگاه
  • بخش ششم: برنامه ریزی مجدد ناخودآگاه و تغییر باورهای محدود
  • بخش هفتم: ساختن باورهای جدید و ثروت ساز
  • با مشاهده این دوره رایگان کد تخفیف 40 درصدی دوره کوچینگ قانون جذب را نیز دریافت خواهید کرد . (درصورت عدم دریافت به پشتیبانی پیام دهید)

همین الان شمارتو وارد کن و دوره رو دانلود کن

ساعت‌
دقیقه
ثانیه


همین الان شمارتو وارد کن و دوره رو دانلود کن

ساعت‌
دقیقه
ثانیه


نمیخوای تو دوره رایگان شرکت کنی؟