دوره جهش کوانتومی

چرا جهش کوانتومی؟ جهش کوانتومی یعنی جابه جایی از نقطه ای که هستین به جایی که میخواهید بروید، حتی با…

141
850,000 تومان

دوره ققنوس تصویرسازی

بدون امتیاز 0 رای
850,000 تومان

لطفا این دوره را نبین اگر: فقط میخواهی به اطلاعاتت اضافه کنی نمیخواهی تغییر کنی اگه قصد اقدام کردن را…

9
850,000 تومان

دوره گذر از خود

بدون امتیاز 0 رای
1,000,000 تومان

گذر از خود یعنی از شخصیتی که برای خود ساخته ای بگذری و وارد لایه های زیرین ناخودآگاه شوی تا بتوانی برنامه هایی که این شخصیت را شکل داده اند را تغییر دهی

236
1,000,000 تومان

دوره معجزه 5 ثانیه

بدون امتیاز 0 رای
560,000 تومان

لطفا این دوره را نبین اگر: فقط میخواهی وقتت رو تلف کنی واقعا هدفت برات مهم نیست حس و حال…

8
560,000 تومان

رهبری خود

بدون امتیاز 0 رای
2,800,000 تومان

رهبری خود همیشه و همه جا وقتی در مورد ذهن حرف میزنیم به سراغ ناخودآگاه و پارادایم های درون اون…

60
2,800,000 تومان