دوره ققنوس تصویرسازی

بدون امتیاز 0 رای
850,000 تومان

لطفا این دوره را نبین اگر: فقط میخواهی به اطلاعاتت اضافه کنی نمیخواهی تغییر کنی اگه قصد اقدام کردن را…

7
850,000 تومان

دوره گذر از خود

بدون امتیاز 0 رای
1,000,000 تومان

گذر از خود یعنی از شخصیتی که برای خود ساخته ای بگذری و وارد لایه های زیرین ناخودآگاه شوی تا بتوانی برنامه هایی که این شخصیت را شکل داده اند را تغییر دهی

222
1,000,000 تومان

دوره معجزه 5 ثانیه

بدون امتیاز 0 رای
560,000 تومان

لطفا این دوره را نبین اگر: فقط میخواهی وقتت رو تلف کنی واقعا هدفت برات مهم نیست حس و حال…

8
560,000 تومان

رهبری خود

بدون امتیاز 0 رای
2,400,000 تومان

رهبری خود همیشه و همه جا وقتی در مورد ذهن حرف میزنیم به سراغ ناخودآگاه و پارادایم های درون اون…

42
2,400,000 تومان